متولدین امروز


 .

 تسليت به مناسبت اولين سالگرد شهادت سردار سليماني
او جان داد تا مسير درست باقي بماند. او جانش را فداي ايران كرد تا ايران و ايراني هميشه سربلند باشد. سالروز شهادت پرافتخار سردار سليماني تسليت باد.
 تقدير ازمدافعان دانش
تقديراز مدافعان دانش معلماني كه با تمام توان سعي دربالندگي فرزندان اين مرزو بوم دارندبه مناسبت ميلاد حضرت زينب (س)
 .

 تقدير ازاولياي كادر درمان

 شهادت حضرت معصومه(ص)

 برگزاري انتخابات انجمن اولياو مربيان

 برگزاري انتخابات انجمن اولياو مربيان

 قابل توجه اولياي دانش آموزان گرامي

 راههاي محافظت ازچشم هنگام كاربا تلفن همراه

 **روزهاي حضورمشاورمدرسه**
روزهاي يكشنبه -سه شنبه -چهارشنبه
 اولياي گرامي
جهت مشاهده تصاوير فعاليتهاي دبستان به قسمت منو سمت ...