مراسم ها اردوها

آرشيو آلبوم

  تقدير از اولياي كادردرمان با حضور مسئولين منطقه
تعداد بازديد : 366
  تهيه ملزومات بهداشتي دبستان
تعداد بازديد : 397
  مانورزلزله
تعداد بازديد : 725
  برگزاري مراسم صبحانه سالم
تعداد بازديد : 617
  آموزش سبزي كاري
تعداد بازديد : 610
  برگزاري مراسم روز دانش آموز 13آبان
تعداد بازديد : 568
  برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي
تعداد بازديد : 1174
  المپيادورزشي
تعداد بازديد : 623
  جشن بازگشايي
تعداد بازديد : 579
  برگزاري مراسم جشن شكوفه هاي پايه اول
تعداد بازديد : 622
 
 **روزهاي حضورمشاورمدرسه**
روزهاي يكشنبه -سه شنبه -چهارشنبه
 اولياي گرامي
جهت مشاهده تصاوير فعاليتهاي دبستان به قسمت منو سمت ...