متولدین امروزمراسم ها اردوها

آرشيو آلبوم

  تقدير از اولياي كادردرمان با حضور مسئولين منطقه
تعداد بازديد : 203
  تهيه ملزومات بهداشتي دبستان
تعداد بازديد : 295
  مانورزلزله
تعداد بازديد : 627
  برگزاري مراسم صبحانه سالم
تعداد بازديد : 515
  آموزش سبزي كاري
تعداد بازديد : 517
  برگزاري مراسم روز دانش آموز 13آبان
تعداد بازديد : 476
  برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي
تعداد بازديد : 1067
  المپيادورزشي
تعداد بازديد : 520
  جشن بازگشايي
تعداد بازديد : 483
  برگزاري مراسم جشن شكوفه هاي پايه اول
تعداد بازديد : 514
 
 **روزهاي حضورمشاورمدرسه**
روزهاي يكشنبه -سه شنبه -چهارشنبه
 اولياي گرامي
جهت مشاهده تصاوير فعاليتهاي دبستان به قسمت منو سمت ...