متولدین امروزمراسم ها اردوها

آرشيو آلبوم

  مانورزلزله
تعداد بازديد : 371
  برگزاري مراسم صبحانه سالم
تعداد بازديد : 270
  آموزش سبزي كاري
تعداد بازديد : 287
  برگزاري مراسم روز دانش آموز 13آبان
تعداد بازديد : 246
  برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي
تعداد بازديد : 763
  المپيادورزشي
تعداد بازديد : 286
  جشن بازگشايي
تعداد بازديد : 260
  برگزاري مراسم جشن شكوفه هاي پايه اول
تعداد بازديد : 307
 
 **روزهاي حضورمشاورمدرسه**
روزهاي يكشنبه -سه شنبه -چهارشنبه
 اولياي گرامي
جهت مشاهده تصاوير فعاليتهاي دبستان به قسمت منو سمت ...