متولدین امروز


  آرشيو اخبار -> مدير دبستان پايه سوم (خانم ايماني)

 آموزش كاربا نمد

 روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 كليه دانش آموزان جهت معاينه دندان توسط دندانپزشك همراه خود مسواك داشته باشند .

 <<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 **روزهاي حضورمشاورمدرسه**
روزهاي يكشنبه -سه شنبه -چهارشنبه
 اولياي گرامي
جهت مشاهده تصاوير فعاليتهاي دبستان به قسمت منو سمت ...