متولدین امروز


 
 
 
 
 
 همكاران شاغل


               کا در اداری و آموزشی 

ردیف

نام خانوادگی

سمت

1

خانم حبیبی

مدیریت

2

خانم برکتی

معاون آموزشی

3

خانم بحرانی

معاون آموزشی

4

خانم بختیاری

معاون پرورشی

5

خانم شمس

معاون اجرایی

6

خانم حسینی

متصدی سایت

7


مربی تربیتی

8

خانم خاموشی


مربی ورزش

9

خانم فرهادی 

مشاور

10


خانم رجبی


مربی بهداشت

11

خانم حاجیوند

آموزگار پایه اول

12

خانم مهدی زاده

آموزگار پایه اول

13

خانم علی بابایی 

آموزگار پایه دوم

14

خانم شمس مداح

آموزگار پایه دوم

15

خانم ایمانی

آموزگار پایه سوم

16

خانمخوش صفت

آموزگار پایه سوم

17

خانم دهقانی

آموزگار پایه چهارم

18

خانم نامجو

آموزگار پایه چهارم

19

خانم اصلان بیگی

آموزگار پایه پنجم

20

خانم حسین دوست

آموزگار پایه پنجم

21

خانم حیدری

آموزگار پایه ششم

22

خانم یعقوبی

آموزگار پایه ششم

23

خانم عفیفی

خدمتگزار

24

--

خدمتگزار

25

آقای قاسمیان

سرایدار

 


تعداد بازديد :1098
3.4/5 امتياز (69)
نظرات

Warning: Creating default object from empty value in D:\daytelecom\users\ddst.ir\ddst.ir\www\fa\objectsopinions_view.php on line 28
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
 
 
   
 
 **روزهاي حضورمشاورمدرسه**
روزهاي يكشنبه -سه شنبه -چهارشنبه
 اولياي گرامي
جهت مشاهده تصاوير فعاليتهاي دبستان به قسمت منو سمت ...